KATEGORIE: Hlášky – Alf

Hlášky ze seriálu Alf

(Kocour zemřel a Alf chce novou kočku, ale Kate se bojí, že by ji snědl.)
Alf: „Copak jsem ti někdy lhal?”
Kate: „Ano. A mnohokrát!”
Alf: „Myslím dneska!”
(Krátká chvilka ticha.)
Alf: „No tak. Vzpamatujte se! Copak jsem se někdy pokoušel sníst Lakyho?”
Kate: „Ano. A mnohokrát!”
Alf: „Myslím dneska!”

Hlášky ze seriálu Alf

(Alf vidí Williho a Kate nosit těžké krabice.)
Alf: „Těžký?”
Willi: „Jo, ale ne tak jako ty, co jsi nás viděl nosit předtím!”
Alf: „Olíznul bys mi známku?”
Willi: „To si ji nemůžeš olíznout sám?!”
Alf: „Jazykem od čokolády ne!”
Willi: „Kdes vzal čokoládu?”
Alf: „To je ti divný. Našel jsem ji až úplně vzadu ve špajzu.”
Willi: „Tohle bylo pro Kate k svátku svatého Valentýna!”
Kate: „To je od tebe moc milý, Willi.”
Alf: „Teď už nemá cenu skučet!”
Kate: „Třeba zapomněl na spodní řadu.” (podívá se) „No jasně, že jo!”
Alf: „Jo. Tu jsem jenom olízal.”

Hlášky ze seriálu Alf

(Venku je vedro a Willi se snaží Alfa, který zrovna pozoruje sousedy, vyhnat ven z ložnice.)
Willi: „Zkus si jít hrát třeba ven na dvorek.”
Alf: „Ven?! Na betonu bys mohl klidně smažit kočku!”
(Willi se na něho nechápavě podívá.)
Alf: „No. Podle chuti.”