KATEGORIE: Vtipy o židech

Nejlepší vtipy o židech

V synagoze se vedle sebe modlí Lederer v hezkém novém kožíšku a Kohn ve starším ošumělém kabátu.
Lederer prosí: „Bože, dej, ať udělám kšeft za 10.000 $.“
Vedle něj Kohn: „… dej, ať udělám kšeft za 5$.“
A tak to jde dokola.
Po chvíli Lederer vstane, sáhne do portmonky, vyndá pět dolarů a podává je Kohnovi: „Vezmou si to, Kohn, a nerozptylujou mi Hospodina.“

Nejlepší vtipy o židech

Pan Roubíček se prochází po Karlově náměstí v Praze. Jde kolem obchodu se zeleninou a vidí na ceduli nápis:“Židům brambory neprodáváme.“ Okamžitě vtrhne do obchodu a nechá si zavolat vedoucího. K jeho úžasu to tam vede pan Kohn.
Roubíček vyhrkne:“ Kohn, to oni nechali napsat na ceduli Židům brambory neprodáváme?“
Kohn se pohotově ohradí: „Roubíček, viděli oni ty brambory?“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se dvě židovské mámy: „Tak co, Rut, jak se daří dětem?“
„Ani se neptej, náš Mojše si vzal pěknou mrchu! Do jedenácti se válí v posteli, celý dny trajdá venku a utrácí bůhví za co, a když chudák kluk celej uhoněnej večer konečně přijde domů, myslíte, že pro něj má pořádnou teplou večeři? Pche! Ještě ho nutí, aby ji vzal do drahé restaurace!“
„A co Esterka?“
„Ta si vzala učiněného světce! Snídani jí nosí do postele, koupí jí všecko, nač si vzpomene, a večer ji vodí do prvotřídních podniků.“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se Khon a Roubíček. V rozhovoru se dostali na téma sex.
Khon povídá: „Jak Vás znám, Roubíček, Vy se jistě neunavujete přemlouváním.“
„A věřej, že maj pravdu?“ povídá Roubíček. „Já to mám za ty léta perfektně vymakaný. Zkrátka, když někdy něco chci se Sárou mít, tak zapískám.“
„To je zajímavý, a co když chce Sára?“
„No, když chce Sára, tak přijde za mnou a zeptá se: „Izáku, nepískals?“

Nejlepší vtipy o židech

Levi a Samuel kráčejí večer Centrálním Parkem. Najednou se před nimi objeví lupič, který na ne míří pistolí a žádá po nich všechny peníze, které mají u sebe. Levi vyndá z peněženky 100 dolarů a podává je Samuelovi: „Samueli, já skoro zapomněl, že jim dlužím 100 dolarů. Tady jsou.“

Nejlepší vtipy o židech

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami, rozhodnutý, že přijme křestanskou víru, a že si teda koupí ten krucifix. Ukáže na jeden a ptá se prodavače kolik stojí.
„Tisíc korun.“ odpoví prodavač.
„Hmm, to je moc,“ řekne žid. Rozhlídne se a ukáže na jiný.
„A kolik by stál támhleten bez toho atleta?“

Nejlepší vtipy o židech

Jedna židovská obec najímá nového rabína na základě písemného doporučení od jiné židovské obce, v němž stálo: „Rabbi Finkelstein je jako král Šalamoun, jako Mojžíš, jako Bůh sám.“
Za týden nato volá předseda obce předsedovi té bývalé rabínovy obce: „Vy prolhanci. Vy podvodníci. Jak jste mohli dát tomuhle parchantovi takové doporučení?“
„Jaképak lhaní,“ odpovídá druhý předseda. „Šalamoun měl taky třista žen. Mojžíš taky koktal. A Bůh se taky nikdy v chrámu neukázal.“

Nejlepší vtipy o židech

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. „Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?“ Faraón si mne bradu a říká: „To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout.“ Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: „Nechceš mě přijmout za svého Boha?“ I babylónský král říká: „Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty…“ Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. „Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?“ Mojžíš říká: „No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?“ „Dám ti přikázání.“ Mojžíš se zamyslí a říká: „A co za něj budeš chtít?“ „Nic.“… „Nic? Tak to mi jich dej deset!“

Nejlepší vtipy o židech

Stěžuje si rabín druhému: „Poslal jsem jediného syna do Evropy – a oni ho obrátili na křesťanství!“
„Představ si, mně se stalo totéž.“
Oba se jdou vyzpovídat k vyššímu rabínovi a on jim řekne: „Představte si, já mám jediného syna také na studiích v Evropě, a také se stal křesťanským knězem!“
Tak se jdou pomodlit k Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví: „Představte si, měl jsem jediného syna a…“