KATEGORIE: Vtipy o bohu (bozích)

Nejlepší vtipy o bohu

Sedí babka v baráku a má vody až po kotníky. Přijdou za ní hasiči a povídají, že musí okamžitě pryč. Ale ona jim odpoví, že jí Bůh slíbil, že ji zachrání. Přišli druhý den a vody po kolena. „Ale teď už musíte jít, babi,“ říkají hasiči. Ale ona zase, že jí Bůh zachrání. Přijdou potřetí a dům je zbořený. Babka mezitím odchází do nebe za Bohem a když se s ním setká, povídá mu: „Vždyť jsi mi slíbil, že mi pomůžeš.“ Bůh ji odpoví: „Ty huso jedna hloupá, vždyť jsem ti tam poslal dvakrát hasiče!“

Nejlepší vtipy o bohu

Do čtvrti plné katolíků se přistěhoval Žid. Každý pátek je pěkně naštval, protože zatímco oni dlabali rybu, Žid si na zahrádce griloval steaky. Tak se rozhodli, že jej obrátí na svou víru. Nakonec se jim povedlo směsí výhrůžek a proseb jej přesvědčit. Odvedli jej do kostela a tam jej kněz pocákal svěcenou vodou a přitom pravil:
„Zrozen Žid, vychován Žid, teď se stává Katolíkem.“
Sousedi se zaradovali, že teď je nebudou pronásledovat páteční útrapy nádherných vůní. Ale další pátek se opět přes ploty line vůně grilovaného hovězího. Tak vyběhnou, aby Židovi připomněli jeho novou dietu, ale co nevidí:
Žid stojí na zahradě u grilu, cáká na hovězí vodu a říká:
„Zrozeno kráva, vychováno kráva, teď se stává rybou.“

Nejlepší vtipy o bohu

Jeden starý farmář žil na irském venkově dlouhá léta sám, jen se svým psem. Když jednoho dne jeho miláček zemřel, šel farmář za místním knězem s prosbou:
„Otče, bytost mně nejbližší, můj pes zemřel. Mohl byste za jeho duši sloužit alespoň malou mši?“
„Je mi líto, ale bohoslužby pro zvířata v našem kostele sloužit nemůžeme. Ale na druhém konci městečka je nová náboženská organizace. O jejich víře toho moc nevím… snad budou moci pro to zvíře něco udělat.“
„Vyrazím tam rovnou, Otče. Děkuji za radu. Jen se ještě zeptám, myslíte, že takových pětset liber věnovaných za bohoslužbu bude stačit?“
Na to kněz rozhořčeně odpověděl:
„Proč jste mi neřekl, že ten pes byl katolík?“

Nejlepší vtipy o bohu

Farář schoval mladou služku do komory, když přišel na kontrolu fary biskup. Ten se ptá, co je v té komoře a farář odpovídá:
„Mám tam starou rozvrzanou basu, z dob, co jsem ještě jako mladý hrával.“
„A víte, že já jako mladý taky hrával? Já se na tu basu mrknu.“
Když biskup po deseti minutách vylezl z komory, usmál se na vylekaného faráře a povídá:
„Tedy, rozvrzaná je, ale stará není.“

Nejlepší vtipy o bohu

Staří manželé byli spolu už padesát let a každou neděli chodili společně na mši. Vždycky, jakmile začala bohoslužba, manžel tvrdě usnul a ženu to štvalo. Po padesáti letech už to nevydržela a vzala s sebou velkou jehlici do klobouku, rozhodnutá tentokrát muže udržet bdělého. Přišli do kostela, posadili se a za chvilku manžel jako obvykle spal. Právě když farář položil shromáždění řečnickou otázku: „A jak říkáme Spasiteli světa?“, přišla jehlice ke slovu. Trochu moc silně, a tak starý muž vyskočil a zařval: „Ježíši Kriste!“Farář byl šokován. Za celou kariéru se mu nestalo, že by při kázání někdo projevil aktivitu, natož právě tento notorický spáč. Pokračoval však dále a také starý pán za chvilku opět usnul – zrovna když kněz otázku zopakoval: ,.Jak oslovujeme svého Pána a Spasitele všeho lidstva?“ A v tomto okamžiku zajela ostrá jehlice znovu do starcova těla. „Ježíši Kriste!“ zaječel postižený ještě hlasitěji. Farář se opět zarazil, ale záhy navázal na přerušenou řeč. Muž začal opět klimbat a žena se zaposlouchala do kázání. Teprve po chvíli si uvědomila, že manžel zase chrápe. Potřetí použila jehlici právě při slovech kazatele: „A co myslíte, že řekla Eva Adamovi, když mu porodila třísté dítě?“ „Ještě jednou do mě tuhle prokletou věc zarazíš a já ti ji vyrvu a nacpu do prdele!“

Nejlepší vtipy o bohu

Ženská má doma milence, užívají si a vtom uslyší v zámku rachotit klíče „Manžel!“ Klekne si u postele a začne se modlit: „Bože, ať ho tu manžel nenachytá!“ Bohovi se jí zželí, sestoupí k ní do ložnice a řekne, že to zařídí, ale ona že se do 2 let utopí. Žena. Protože jí nezbývá nic jiného, na to přistoupí. Dva roky se nekoupe ve vaně, jen se sprchuje, nechodí vůbec nikam k vodě a tak. Uplynou 2 roky, pak 3, 4 a žena na to zapomene a začne si zas pořádně užívat života. Po 6 letech jí přijde dopis, že vyhrála plavbu výletní lodí po moři. Natěšená se tam vydá. Ale když jsou tak v půli cesty, loď plná ženských se začne potápět. Ženská si zase klekne a modlí se: „Bože, nedělej to, kvůli mé nevěře přece neutopíš celou loď.“ Rozevře se nebe, sestoupí Bůh a říká: „ŠEST let, šest let mi trvalo, než jsem vás sem, vy kurvy, všechny dostal!“

Nejlepší vtipy o bohu

Chodí Ježíš po světě, zda ho někde poznají. V Americe si ale každý hledí svého, v Rusku se raději nedívají druhému do očí, v Africe o něm nikdy neslyšeli – zkrátka nikdo ho nepoznal. A tak už chodí marně světem několik let. Nakonec dorazí do Izraele. Dojde až do Jeruzaléma, a tam sedí Kohn před barákem a kouří viržínko. Sotva ho Kohn spatří, vyskočí, otočí se do dveří a zařve: „Mojše, Izáku, honem doneste hřebíky a kladivo – už je tady zas!“

Nejlepší vtipy o bohu

Bůh a Svatý Petr hrají golf. Na první jamce spadne Bohu míček do jezírka. Voda se rozestoupí a Bůh odpálí míček zpátky na trávník. Na druhé se Bůh pořádně napřáhne a míček dopadne tři metry od jamky. V tom nastane zemětřesení, část trávníku se zdvihne a míček se skutálí do jamky. Na třetí jamce uvízne míček v hromadě písku. Bůh stvoří život: z jednobuněčných organismů se vyvinou ryby a z nich obojživelníci. Z obojživelníků pak vzniknou plazi, ptáci a nakonec drobní savci. Jeden ze savců přiběhne k hromadě písku, vezme míček do tlamičky a rychle ho donese do jamky. Svatý Petr pohlédne na Boha a praví: „Hraješ golf, nebo nevíš, co roupama dělat ?“

Nejlepší vtipy o bohu

Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé:
„Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A.“
Ta druhá jí na to odpoví: „No, mohla by to být pata.“
V tom sebou biskup cukne a zeptá se: „Nemá tu někdo gumu?“

Nejlepší vtipy o bohu

Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá:
„Mizerné jídlo!“
Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje, mnich tentokrát říká:
„Tvrdá postel!“
Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká:
„Odcházím odtud!“
A otec se jen tak mírně usměje a povídá:
„Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete.“