Pranostiky na prosinec

Pranostiky na měsíc prosinech Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. Studený prosinec - brzké jaro. Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní. Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. Prosinec naleje a leden zavěje. Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti. Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy. Jaký prosinec - takový červen. Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly. Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou. Jaký prosinec, takové jaro. Po studeném prosinci bývá úrodný rok. Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry. Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí. Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný, je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína. Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu. V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita. Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině. Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy. Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení. Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. Pranostiky na 1. prosinec 1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Pranostiky na 3. prosinec 3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu. Pranostiky na 4. prosinec 4. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc. 4. Na svatou Barboru saně do dvoru. 4. Po svaté Baruši střez nosu i uší! 4. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 4. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy. 4. Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz. Pranostiky na 6. prosinec 6. Svatý Mikuláš splachuje břehy. 6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 6. O sv. Mikuláši snížek často práší. 6. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 6. Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky. 6. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. Pranostiky na 13. prosinec 13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 13. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. 13. Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 13. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. Pranostiky na 16. prosinec 16. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 16. O svaté Albíně schovej se do síně. Pranostiky na 17. prosinec 17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru. Pranostiky na 21. prosinec 21. O svatém Tomáši meluzína straší. Pranostiky na 23. prosinec 23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. Pranostiky na 24. prosinec 24. Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu. 24. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. 24. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky. 24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 24. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové. 24. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. 24. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá. 24. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý. 24. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno. 24. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 24. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele. 24. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína. 24. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá. 24. Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný. 24. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců. Pranostiky na 25. prosinec 25. Do vánoc není ani hladu, ani zimy. 25. Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti. 25. Lepší vánoce třeskuté než tekuté. 25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 25. Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci. 25. Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích. 25. Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc. 25. Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se. 25. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. 25. Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou. 25. Zelené vánoce - bílé Velikonoce. 25. Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu. 25. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček. 25. Tmavé vánoce - světlé stodoly. 25. Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice. 25. Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje. 25. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok. 25. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně. 25. V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení. 25. V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení. 25. Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito. 25. Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku. 25. Na Boží narození o bleší převalení. 25. Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček. 25. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly. 25. Temná vánoční noc přinese světlé stodoly. 25. Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj! 25. Jasné…