KATEGORIE: Pranostiky na červenec

Pranostiky na červenec

Pranostiky na měsíc červenec

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se.
Jaký červenec, takový leden.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Červenec – úrody blíženec.
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Slunce peče, déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostiky na 2. červenec

2. Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
2. Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
2. Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
2. Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
2. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.

Pranostiky na 4. červenec

4. Svatého Prokopa den, nešťastný den.
4. Svatý Prokop kořen dokop.
4. Svatý Prokop, zelí okop!
4. Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
4. Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

Pranostiky na 6. červenec

6. Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

Pranostiky na 8. červenec

8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

Pranostiky na 10. červenec

10. Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
10. Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Pranostiky na 13. červenec

13. Svatá Markyta vede žence do žita.
13. Svatá Markyta velí: „Lidé, okopávejte zelí!“
13. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
13. Ženci na pole, včely z pole.
13. Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
13. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
13. Svatá Markyta hodila srp do žita.

Pranostiky na 15. červenec

15. Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

Pranostiky na 18. červenec

18. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Pranostiky na 19. červenec

19. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

Pranostiky na 20. červenec

20. Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
20. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Pranostiky na 21. červenec

21. Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
21. Na proroka Daniele nalije též do mandele.

Pranostiky na 22. červenec

22. Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
22. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
22. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
22. Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).

Pranostiky na 23. červenec

23. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

Pranostiky na 25. červenec

25. Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
25. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
25. S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
25. Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
25. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
25. Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
25. Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
25. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
25. Parno o Jakubě, zima o vánocích.
25. Na Jakuba – kobzolí průba.
25. Do Jakuba zelíčko – po Jakubu zelí.

Pranostiky na 26. červenec

26. O svaté Anně žitečka se nažne.
26. Svatá Anna žito žala.
26. Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
26. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
26. Jakub načeše, Anna napeče.
26. Svatá Anna – chladna z rána.
26. Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!

Pranostiky na 31. červenec

31. Od svatýho Ignáca léto se obracá.