KATEGORIE: Vtipy o šéfech a sekretářkách

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

„Včera náš vrátný zadržel ředitele, který si odnášel kradené zboží. Dostal okamžitou výpověď.”
„Správně – mělo by to být i přísnější. A co dál?”
„No, teď už na vrátnici nikdo nehlídá.”

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Jeden šéf měl přednést dvacetiminutový projev na důležité výroční schůzi, a tak uložil jednomu ze svých podřízených, aby mu ho sepsal. Když se ze schůze vrátil, byl vzteky bez sebe.
„Člověče, co jste mi to tam dal? Vždyť ten projev byl na hodinu!” křičel. „Polovina posluchačů nevydržela do konce!”
Podřízený se zatvářil zmateně. „To opravdu nechápu. Ten projev byl skutečně na dvacet minut,” bránil se. „Ale přiložil jsem tam i ty dvě požadované kopie.”

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Přijde zaměstnanec za ředitelem: „Žádám vás o výrazné zvýšení platu. Jsem zde už pátý rok a pracuji za tři lidi!”
„Řekněte mi za které a já je s radostí propustím.”

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Baví se dva ředitelé: „Víte, pane kolego, že ve vašem závodě pracuje můj vnuk?”
„Ano, vím, je to velice vtipný člověk. Právě když tady minulý týden hrál Real Madrid, bral si volno na váš pohřeb.”

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Přijde ředitel do kanceláře a ode dveří volá na sekretářku: „PUK!“
Udivená sekretářka se ptá svého šéfa, co že to znamená.
Ředitel odpoví: „Pičo, Uvař Kafe.“
Sekretářka tedy uvaří kafe, nese ho šéfovi do ředitelny, postaví šálek na stůl a ptá se: „KSČ?“
Ředitel udiveně hledí a sekretářka s milým úsměvem odpoví: „Kolik Sladíš, Čuráku?“

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Ředitel propouští sekretářku a aby jí to co nejvíce osladil, nařizuje na personální, aby jí vystavili co nejhorší posudek a napsali tam, že v pracovní době kouří, pije a podobně.
K jeho překvapení je okamžitě po odchodu přijata jinde za mnohem vyšší plat. Nedá mu to a jde zjistit proč.
Po návratu vletí na personální a huláká: „To neumíte ani pořádně česky – pije se píše s měkkým i!“

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Ředitel malé francouzské firmy si svolal podřízené: „Naše firma bude mít brzy jubileum. Chci to oslavit nějakou akcí, která by moc nestála, všem se zapsala do paměti a udělala radost všem zaměstnancům.”
Po chvíli zamyšlení se jeden přihlásil: „Pane řediteli, skočte z Eiffelovy věže. Bude to levné, zaujme to celou Paříž a té radosti u podřízených!”

Nejlepší vtipy o šéfech a sekretářkách

Generální ředitel zahraniční firmy se zlobí na personálního ředitele: „Co jsi to nechal napsat do novin za inzerát? Co to má znamenat – hledáme sexretářku. Já jsem ženatý muž, víš, jaké se doma strhne peklo?!”
Pak se šéf trošku uklidní a říká svému podřízenému mírnějším hlasem: „Já vím, že jsi pravdomluvný člověk, ale co jsem ti vždycky říkal – když je to nutné, někdy se lhát musí.”