KATEGORIE: Pranostiky na srpen

Pranostiky na srpen

Pranostiky na měsíc srpen

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.
V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Pranostiky na 4. srpen

4. Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše.
4. Na Dominika parna – mrva marná.

Pranostiky na 7. srpen

7. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

Pranostiky na 10. srpen

10. Vavřincův déšť, myší úroda.
10. Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště.
10. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
10. Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
10. Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
10. Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů.
10. Svatý Vavřinec, první podzimec.
10. Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
10. Do svatého Vavřince nechval pšenice.

Pranostiky na 15. srpen

15. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.
15. Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.

Pranostiky na 16. srpen

16. Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.
16. Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
16. Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
16. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

Pranostiky na 18. srpen

18. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

Pranostiky na 23. srpen

23. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

Pranostiky na 24. srpen

24. Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
24. Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
24. Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
24. Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
24. Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám.
24. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje
24. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
24. Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.

Pranostiky na 28. srpen

28. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
28. O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

Pranostiky na 29. srpen

29. Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
29. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.
29. Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
29. Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.