Pranostiky na únor

Pranostiky pro měsíc únor Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. Teplý únor, studené jaro, teplé léto Co si únor zazelená, březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. Únor bílý, pole sílí. Únor, úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. Únorová voda - pro pole škoda. Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med. Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. Pranostiky na 2. únor 2. Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě. Pakliže sněží nebo hřímá, jaro jistě v blízku dlívá. 2. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 2. Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ještě větší než prve. 2. Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláče, slámu z hnoje ven! 2. Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc. 2. Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len. 2. Panenka Maria hromničná čistá, úroda jistá. 2. Když o Hromnicích svítí slunce, bude prý úrodný rok. Potřebuje svítit jan tak dlouho, nežli bys se čtyřmi páry koňů otočil. 2. Když na Hromnice svítí, budou dlouhé niti. 2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. 2. Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet. 2. Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 2. Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 2. Na Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu na marách než slunce. 2. Pakli o Hromnicích jasno bývá, jistě potom zima dodržívá, jestli ale bouřlivo a sněžení, jistě že jaro již daleko není. 2. Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice. 2. Tmavé Hromnice - sedláka radost, jasno-li ale, sněží ještě dost. 2. Pošmourný Hromnice, sedlákům milý velice. 2. O Hromnicích zamračeno, sedlákovi spomoženo. 2. Na Hromnice, chumelice, netrvá pak zima více. 2. Chumelice na Hromnice končí zimu tuhou; jestli pak jasný den, očekávej druhou. 2. Když o Hromnicích sněží, jaro není daleko. 2. O Hromnicích anebo okolo Hromnic jistá zima bývá, odkuž mnozí chtějí, že jest toho času polovice zimy. 2. Na Hromnice, půl zimnice, půl píce. 2. Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. 2. Zelené Hromnice, bílé velikonoce. 2. Na Hromnice husa po vodě, na velikonoce po ledě. 2. Na Hromnice kalužky, ukázka na jabka a hrušky. 2. O hromnicích teplo, medvěd staví boudu; o Hromnicích mrzne, medvěd bourá boudu. 2. Leze-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zas pílí. 2. Na Hromnice kopalinky, uschovávejte obědinky. 2. Na Hromnice o hodinu více. 2. Na Hromnice půl krajíce a půl píce. 2. Na Hromnice zima s létem potkala se. 2. Na Hromnice vezmi dvě kabanice. 2. Na Hromnice, skřivánek přes hranice. 2. Kdyby o hromnicích napadlo jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude úrodný rok. 2. Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 2. Na Hromnice - sněžnice, medvěd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji. 2. Melelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá. 2. Přejdou Hromnice, konec sanice. 2. O Hromnicích déšť, na jaře sníh, 2. OHromnicích sníh, na jaře déšť. Pranostiky na 3. únor 3. Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len. 3. Je-li pěkné počasí na svatého Balžeje, zvednou se brambory. 3. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. 3. Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. 3. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje. 3. Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolejem, povede se len. Pranostiky na 4. únor 4. O svaté Veronice bývá ještě sanice. 4. Svatá Veronika seká ledy z rybníka. Pranostiky na 5. únor 5. Svatá Agáta na ranní mlhy bývá bohatá. 5. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. Pranostiky na 6. únor 6. Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. 6. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory. 6. O svaté Dorotě uschne košile na plotě. 6. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu. 6. Svatá Dorota - sněhu forota. Pranostiky na 7. únor 7. Svatý Radko - na poli hladko. Pranostiky na 9. únor 9. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena. 9. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena. Pranostiky na 10. únor 10. O svaté Šcholastice navleč si rukavice. Pranostiky na 12. únor 12. Svatá Eulalie - se střech se lije. Pranostiky na 13. únor 13. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří. Pranostiky na 14. únor 14. Svatý Valentínek - jara tatínek. 14. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 14. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka Pranostiky na 16. únor 16. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně. 16. Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek. Pranostiky na 18. únor 18. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně. Pranostiky na 20. únor 20. Krátký masopust, dlouhá zima. 20. Na ostatky lužky, budou jabka, hrušky. 20. Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 20. Bude-li příjemné povětří, bude dosti hrachu. 20. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len. 20. Bude-li v úterý masopustní neb v středu vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude. 20. Masopust na slunci, pomlázka u kamen. 20. Masopust na slunci, pomlázka v senci. 20.…