KATEGORIE: Akronymy

Akronymy anglické

AKRONYM ANGLICKY ČEŠKY
BTW (by the way) mimochodem
OBTW (oh, by the way) och, mimochodem
ASAP (as soon as possible) co nejdříve, jak to jen bude možné
IMO (in my opinion) podle mého názoru
IMHO (in my humble opinion) podle mého soukromého (skromného) názoru
OT (off topic) (informace) mimo téma hovoru, diskuze
OTOH (on the other hand) na druhou stranu
WRT (with respect to) s ohledem na
FYI (for your information) pro tvoji informaci
OIC (Oh, I see) aha, chápu.
L8R (later) později
CUL8R (See you later!) uvidíme se později – pozdrav na rozloučenou
FMPOV (from my point of view) z mého pohledu
LMN (let me know) dej mi vědět
TTFN (Ta Ta for now) zatím
H! WYM (Hey! Watch your mouth!) hej! dávej pozor, co říkáš!
RUOK? (Are you OK?) Jsi v pořádku?
SO (so other…) další informace…
THX (thanks) děkuji
PLS (please) prosím
XMAS (Christmas) Vánoce
FAQ (frequently asked questions) často kladené otázky
2U (to you) tobě
4U (for you) pro tebe
U2 (you too) ty také
MSF měj(te) se fajn
O5Z5 opět zpět (k tématu)

Akronymy české

AKRONYM VYSVĚTLENÍ
AJ. a jiné
APOD. a podobně
ATD. a tak dále
BB ba, ba
BFU běžný Franta uživatel (banální dotaz)
BO nebo
DN dobrou noc
domácí úkol
Ď děkuji
JAXE MÁŠ? jak se máš?
JJ jo jo
JTNP je to na píču
JTM jen tak mimochodem
JSNTV já se na to vyseru
KOPR jurevský odpor k práci
MCBP máma, co bych píchal
MMCH mimochodem
MSPS můžu se posrat smíchy
MSF měj(te) se fajn
MJ. mimo jiné
MMNT moment (často také mmt)
NJN no jó no
NTMP no to mě poser
NPKC na pokec
NZ není zač
O5 opět / znovu
PMP polib mi prdel
PPŘ po pravdě řečeno
S3H střih
SSS svíjím se smíchy
TBBB to by bylo bezva
TS trhni si!
TTJH tak to je hustý
TUJL to už je lepší
Z5 zpět
ZTM zatím
O5Z5 opět zpět k tématu
ZMMNT za moment