KATEGORIE: Pranostiky na leden

Pranostiky na leden

Pranostiky pro měsíc leden

V lednu mráz, těší nás.
V lednu voda, věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody, mnoho vína, mnoho vody, málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy, úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Pranostiky na 1. leden

1. Na Nový rok déšť, o velikonocích sníh.
1. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok
1. Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná
1. Na Nový rok o slepičí krok.
1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
1. Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
1. Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.
1. Na Nový rok, do zimy skok.
1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.
1. Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

Pranostiky na 2. leden

2. Když Makary pohodný, září bude chladný.
2. Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

Pranostiky na 3. leden

3. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.

Pranostiky na 4. leden

4. Svatá Ida, ta dne přidá.

Pranostiky na 5. leden

5. Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž.
5. Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok, je-li vítr, bude málo ovoce.

Pranostiky na 6. leden

6. Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
6. Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží křtění.
6. Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílý beránci
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. Na tři krále o krok dále
6. Tři králové mosty staví, nebo je boří.
6. Na Tři krále mrzne stále.
6. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
6. Na Tři krále mnoho hvězd, urodí se hodně brambor.

Pranostiky na 7. leden

7. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
7. Na svatého Knuta přichází zima krutá.

Pranostiky na 8. leden

8. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

Pranostiky na 9. leden

9. O svatým Baziliši zima všudy čiší.

Pranostiky na 10. leden

10. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
10. Na svatého Hygina pravá zima začíná.

Pranostiky na 14. leden

14. Svatý Hilarus, vyndej saně, schovej vůz.
14. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil a když nezřídil, to je břídil.

Pranostiky na 15. leden

15. Na den svatého Pavla poutevníka pěkný den, dobrý rok, větrný den, mokrý rok.

Pranostiky na 16. leden

16. Na svatého Marcela zima leze do těla

Pranostiky na 17. leden

17. Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí hned.

Pranostiky na 18. leden

18. Na svatého Priska pod saněmi píská

Pranostiky na 19. leden

19. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
19. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.

Pranostiky na 20. leden

20. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
20. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
20. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
20. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.

Pranostiky na 21. leden

21. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky (zbytky píce, bude neúroda).
21. O svaté Anežce od kamen se nechce.
21. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva.

Pranostiky na 22. leden

22. Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.
22. Svítí-li slunce na svatého Vincence, třeba pro víno i žito starat se o žence.
22. Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.
22. Vincence slunečnost dává vína hojnost.
22. Jasné slunko na Vincence k vinobraní chystá věnce.
22. Jasný den na Vincence dá hojnost dobrého vína.
22. Na den svatého Vincence blesk slunečný znamená rok u víně být hojný.
22. Jestliže na den svatého Vincence svítí slunce, pamatuj, abys měl velký sud, poněvadž réva dá hrozny.

Pranostiky na 24. leden

24. Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

Pranostiky na 25. leden

25. Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
25. Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.
25. Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
25. Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
25. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilí.
25. Na svatého Pavla když jsou mlhy, bude rok mnoho nemocí. Je-li však ten den jasný, bude úrodný rok.
25. Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.
25. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
25. Na svatého Pavla pohoda, jistá Boží úroda, a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Když je voda v koleji, šetřte v žlabě odjedí (píce, neboť nastane znovu tuhá zima).
25. Na svatého Pavla pohoda, jistá Boží úroda a když sníh neb déšť, to je pro hospodáře zlá zvěst.
25. Na Pavla obrácení též i zima se promění, buď popustí nebo zhustí.
25. V den obrácení svatého Pavla když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.

Pranostiky na 26. leden

26. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

Pranostiky na 28. leden

28. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

Pranostiky na 29. leden

29. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.