Přísloví irské

Empty vessel makes most noise. - Prázdný džbán dělá nejvíce hluku.