Přísloví čínské

Když chceš být šťastný jeden den, opij se!
Když chceš být šťastný jeden týden, zabij prase!
Když chceš být šťastný jeden rok, ožeň se!
Když chceš být šťastný celý život, dělej svoji práci s láskou a nadšením!