Pranostiky na duben

Pranostiky na měsíc duben

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben, hojnost ovoce.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
Hrom v dubnu, dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Mokrý duben a máj chladný, k sýpkám, senu přístup žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben, suchý červen.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou, říjen vínem.
Jaký duben, takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.

Pranostiky na 1. duben

1. Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.

Pranostiky na 4. duben

4. Pomine Isidora, pomine i sever.

Pranostiky na 5. duben

5. Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence.
5. Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Pranostiky na 6. duben

6. Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.
6. Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
6. Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.
6. Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Pranostiky na 7. duben

7. Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
7. Jestli před Velikou nocí ten den anebo v Bílou sobotu prší, bude hojně pršet mezi Velikou nocí a svatým Duchem.
7. Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Pranostiky na 8. duben

8. Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
8. Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
8. Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
8. Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do letnic deštivé.
8. Na velikonoce jasno, bude laciné máslo.
8. Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
8. Vítr, který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.
8. Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
8. Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.
8. Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho bude měti; pakli tan den jasno bude, máslo, omastek lacino přijde.
8. Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
8. Jasné počasí o velikonocích, nastane léto o letnicích.

Pranostiky na 11. duben

11. Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

Pranostiky na 14. duben

14. Na Tiburcia se má už všecko zelenat.

Pranostiky na 21. duben

21. O svatém Anselmě semeno do země.

Pranostiky na 23. duben

23. Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.
23. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
23. Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.

Pranostiky na 24. duben

24. Jiří a Marek, mrazem nás zalek.
24. Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
24. Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
24. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
24. Na svatého jiří když prší, nejsou na stromech žádné vlky.
24. Jak hluboko před svatým jiřím namokne, tak zase dlouho po něm vyschne (a naopak).
24. Hřmí-li před Jiřím, bude sníh po něm.
24. Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
24. Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
24. Pršelo-li před svatým jiřím, bude po něm ještě více pršet.
24. Svatý Jiří stříkne-li, jeden obrok pryč.
24. Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
24. Před Jiřím sucho, po něm mokro.
24. Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě ošklivo.
24. O svatém Jiří krásně-li a teplo, následuje nepříjenmá a mokrá povětrnost.
24. Jasný Jiří, pěkný podzimek.
24. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
24. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
24. Na svatého Jiří rodí se jaro.
24. Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

Pranostiky na 25. duben

25. Jiří a Marek, mrazem nás zalek.
25. Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
25. Po teplém Marku se často ochlazuje.
25. Na svatého Marka, brambor plná řádka.

Pranostiky na 28. duben

28. Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní.