Pranostiky na červen

Pranostiky na měsíc červen

Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Červen stálý, prosinec dokonalý.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen červený jako z růže květ.
Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy blažný.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Červen mokrý a studený – bývají žně vždy skaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.

Pranostiky na 1. červen

1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

Pranostiky na 3. červen

3. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

Pranostiky na 5. červen

5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

Pranostiky na 6. červen

6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

Pranostiky na 8. červen

8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
8. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

Pranostiky na 11. červen

11. Plačtivý Barnabáš – úroda na vinicích.
11. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.

Pranostiky na 12. červen

12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

Pranostiky na 13. červen

13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.

Pranostiky na 15. červen

15. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
15. Svatý Vít dává trávě pít.
15. Déšť na Víta – špatná budou žita.
15. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.

Pranostiky na 19. červen

19. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.
19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
19. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže.

Pranostiky na 21. červen

21. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se.

Pranostiky na 23. červen

23. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Pranostiky na 24. červen

24. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
24. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
24. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
24. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
24. Do Jana Křtitele nechval ječmene.

Pranostiky na 26. červen

26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.

Pranostiky na 27. červen

27. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
27. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.

Pranostiky na 29. červen

29. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
29. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
29. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.