Pranostiky na březen

Pranostiky na měsíce březen

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
Březnové mlhy, za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Březen, za kamna vlezem.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
V březnu prach, jistý hrách.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových, hubené léto.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostiky na 1. březen

1. Eudoxie příznivá, ale blátivá.
1. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
1. Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.

Pranostiky na 3. březen

3. Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.
3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

Pranostiky na 6. březen

6. Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
6. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

Pranostiky na 7. březen

7. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
7. Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese

Pranostiky na 9. březen

9. Na svatého Františka déšť, neurodí se brambory.

Pranostiky na 10. březen

10. Podle čtyřiceti budeš Petra míti.
10. Čtyřicet mučedníků, čtyřicet mrazíků.
10. Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

Pranostiky na 12. březen

12. Na svatého Řehoře svačina se vyoře.
12. Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
12. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

Pranostiky na 15. březen

15. Na svatého Longina práce v poli začíná.

Pranostiky na 17. březen

17. Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc

Pranostiky na 19. březen

19. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
19. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
19. Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
19. Na svatého Josefa sníh, urodí se hojně bílého jetele.
19. Svatého Josefa vítr z Moravy, bude hodně trávy; a když z polské strany, bude zrní i slámy.
19. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
19. Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
19. Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
19. Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
19. Josefova širočina ničí poslední ledy.
19. Svatý Josef přichází na led s pantokem.
19. Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
19. Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.

Pranostiky na 20. březen

20. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

Pranostiky na 21. březen

21. Za rovnodenní větry nelení.
21. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

Pranostiky na 22. březen

22. Na Kazimíra pohoda, na brambory úroda.

Pranostiky na 25. březen

25. Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
25. Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.
25. Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
25. Matička boží kuželíček složí.
25. Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
25. Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
25. Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.
25. Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.

Pranostiky na 27. březen

27. Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

Pranostiky na 30. březen

30. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

Pranostiky na 31. březen

31. O svaté Balbíně je už po zimě.