Motta o štěstí a smůle

Je ráj radost a peklo neštěstí? Není tomu jinak, třebas že ona radost je základ pekla a neštěstí je základ nebe? Prahnouc po nebi, vlastně prahnouc po neštěstí. Třebas je zvrácenost! Peklo se má chovat jako nebe a nebe zase jako peklo.