Akronymy anglické

AKRONYM ANGLICKY ČEŠKY
BTW (by the way) mimochodem
OBTW (oh, by the way) och, mimochodem
ASAP (as soon as possible) co nejdříve, jak to jen bude možné
IMO (in my opinion) podle mého názoru
IMHO (in my humble opinion) podle mého soukromého (skromného) názoru
OT (off topic) (informace) mimo téma hovoru, diskuze
OTOH (on the other hand) na druhou stranu
WRT (with respect to) s ohledem na
FYI (for your information) pro tvoji informaci
OIC (Oh, I see) aha, chápu.
L8R (later) později
CUL8R (See you later!) uvidíme se později – pozdrav na rozloučenou
FMPOV (from my point of view) z mého pohledu
LMN (let me know) dej mi vědět
TTFN (Ta Ta for now) zatím
H! WYM (Hey! Watch your mouth!) hej! dávej pozor, co říkáš!
RUOK? (Are you OK?) Jsi v pořádku?
SO (so other…) další informace…
THX (thanks) děkuji
PLS (please) prosím
XMAS (Christmas) Vánoce
FAQ (frequently asked questions) často kladené otázky
2U (to you) tobě
4U (for you) pro tebe
U2 (you too) ty také
MSF měj(te) se fajn
O5Z5 opět zpět (k tématu)