Král má svou královnu, bůh má své nebe, já mám jméno a Tebe.