Já vrátit teď musím Ti srdce tvé, co na dlani mne hřálo, i když jen chvílemi patřilo, i tak to za to stálo.