Smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého. Co těžké je, co zlé je, to umírání je.