Vážený uživateli, Váš telefon není plně kompatibilní s Vaším ksichtem. Hrozí nebezpečí výbuchu smíchu. Operátor.