Kde Tě rádi vidí, tam choď zřídka. Kde neradi, tam nechoď nikdy.