Pomluva je jako uhel,když nespálí, alespoň zašpiní.