Kde se jí, tam jez. Kde se pije, tam pij. Kde se pracuje, tam nepřekážej.