Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se konečně přinese pivo.