Strom který padá, nadělá více hluku než celý les, jenž roste.