Empty vessel makes most noise. – Prázdný džbán dělá nejvíce hluku.