There is no smoke without a fire. – Není kouře bez ohně.