Jak nazvete blondýnku se dvěma mozkovými buňkami?
Těhotná.