Jak si může blondýnka zlomit nohu při hrabání listí?
Spadne ze stromu.