Sedí dva na kožním. „Co máte ?“ „Žaludeční vředy.“ „Neříkejte! Tak co pohledáváte tady?“ V tom se otevřou dveře od ordinace a sestra volá: „Tak pojďte, vy s tím vředem na žaludu!“