Otec zahlédne svou dceru v objetí chlapce. „Mladý muži,“ praví káravě, „má dcera má na lásku ještě dost času!“ „To jsem rád. Ona říkala, že už měla být doma!“