„Tak si představte, paní kolegyně, že toho uprchlého vězně Pájínka dostali jen díky tomu, že má na levém rameni jizvu!” oznamuje uklízečka své kolegyni žhavé novinky.
Druhá uklízečka namítne: „Promiňte, ale tu jizvu má na pravém rameni.”
„To se mýlíte, na levém,” stojí na svém první a dají se do hádky.
Na levém! Na pravém! Nikdo nechce ustoupit, až to už druhá uklízečka nevydrží a vykřikne: „Hergot, snad vím, koho jsem si vzala!”