Přijde muž k notáři sepsat testament.Nakonec povídá: „A chtěl bych také, aby mi na pohřbu zahráli na housle“Notář si poznačí a říká: „A co byste chtěl slyšet?