Jede Skot vlakem kolem mořských břehů a najednou vidí z okénka, jak se z vody vynořuje potápěč. „Hrome, to jsem měl vědět, že se ta cesta dá urazit taky pěšky!“