Přijde ředitel do kanceláře a ode dveří volá na sekretářku: “PUK!”
Udivená sekretářka se ptá svého šéfa, co že to znamená.
Ředitel odpoví: “Pičo, Uvař Kafe.”
Sekretářka tedy uvaří kafe, nese ho šéfovi do ředitelny, postaví šálek na stůl a ptá se: “KSČ?”
Ředitel udiveně hledí a sekretářka s milým úsměvem odpoví: “Kolik Sladíš, Čuráku?”