„Kolik máte dětí?” zeptal se úředník mladé ženy.
„Sedm.”
„A jak jsou staré?”
„Dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm a šest. Pak jsme si koupili televizi.”