V Bibli přeměnil Ježíš vodu ve víno. Ale pak Chuck Norris přeměnil víno na pivo.