Starý bača Jano s pomocníky opékají u ohně slaninku. Najednou se jeden z ovčáku zeptá: “Bačo Jano, můžu vám položit chlapskou otázku?” – “Polož, Jurko, polož!” – “Bačo Jano, vy už 50 let žijete se svou ženou Ančou, nikdy vás nenapadlo se s ní rozvést?” – “Rozvést se??!!” zařval bača Jano. “Nikdy!!!” A po chvíli ticha dodal: “Ale zaříznout, to ano…”