Starý bača Jano s pomocníky opékají u ohně slaninku. Najednou se jeden z ovčáku zeptá: „Bačo Jano, můžu vám položit chlapskou otázku?“ – „Polož, Jurko, polož!“ – „Bačo Jano, vy už 50 let žijete se svou ženou Ančou, nikdy vás nenapadlo se s ní rozvést?“ – „Rozvést se??!!“ zařval bača Jano. „Nikdy!!!“ A po chvíli ticha dodal: „Ale zaříznout, to ano…“