Bača Ondro přijde za bačou Ďurem a praví: “Bača Ďuro, požičajú mi varechu na syr.” Bača Ďuro se zamyslí a říká si: “Požičiam mu varechu na syr, nevráti mi ju, nedorobím syra, zle bude. Nepožičiam mu varechu, nasere sa, zatne mi valaškou medzi oči, tiež bude zle. Ej dám mu ja len takú vyhýbavú odpoveď”: “Počúvajú bača Ondro, a hybajú mi do riti.”