Bůh chtěl stvořit zemi. Chuck Norris řekl: „Můžeš.“