Jak poznat levou nohu od pravé? Na levé noze je palec napravo!