Bůh od tebe žádá, abys dělal jenom to, co ti přikazuji já.