Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.
Misionář se začne modlit:
“Pane Bože, dej tomu lvovi křesťanské city.”
A ten lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká:
“Děkuji ti Hospodine za jídlo, které teď přijmu.”