Kněz praví na mši svým věřícím:
“Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli
sedmnáctou kapitolu Marka.”
O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá: “Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži.”