Jak nazvete blondýnku s půlkou mozku?
Bohem obdarovaná.