Jednou přijede medvěd s novou motorkou na louku a zajíc se ptá: „Svezeš mě?“
Medvěd: „No jasně, sedni si dozadu.“
Jedou 70 km/h medvěd se ptá: „Zajíci, nebojíš se?“
„Ne, medvěde, nebojím.“
Jedou 100 km/h a medvěd se ptá: „Zajíci, nebojíš se?“
„Ne, medvěde, nebojím.“
Jedou 170 km/h a medvěd se ptá: „Zajíci, nebojíš se?“
„Ne, medvěde, nebojím. A víš co, můžu si vyzkoušet taky řídit?“
„No, jasný.“
Tak řídí zajíc.
Jedou 70 km/h a zajíc se ptá: „Medvěde, nebojíš se?“
„Ne, zajíci, nebojím.“
Jedou 100 km/h a zajíc se ptá: „Medvěde, nebojíš se?“
„Ne, zajíci, nebojím.“
Jedou 170 km/h a zajíc se ptá: „Tak co medvěde, nebojíš se?“
„Ne, zajíci, nebojím.“
„Ale měl bys!“
Medvěd: „A proč?“
Zajíc: „Protože já nedosáhnu na BRZDY!“