U soudu: „Takže tito dva svobodní žili jako manželé?“ – „Ne, o mnoho šťastněji!“