Ve škole psali žáci slohovou práci, která se měla skládat z jedné dlouhé věty. Celá třída napsala větu alespoň větu přes pět řádků. Petr nevěděl, co má napsat, a tak napsal: Hanka je děvka. Učitelka se hrozně naštvala a poslala ho do ředitelny. Když přišel zpět do třídy zeptala se Petra:
„Tak co, doufám že tě pán ředitel pěkně poučil!“
„?Ne,“ řekl klidně chlapec.
„A co ti tehdy řekl?“
„Ale skoro nic, jen se zeptal, kde ta Hanka bydlí.“