Ptá se profesor studentů: „Co z toho všeho, co dala lidstvu chemie, lze považovat za nejkrásnější?“
Přihlásí se jeden: „Blondýnky, pane profesore!“